Vi hjælper dig med kvalitetssikring og optimering af din virksomhed

Vi fokuserer på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at sikre kvalitet og procesoptimering. Er ønsket en ISO-certificering, så hjælper vi hele vejen til målet er nået. Vi ønsker at styrke vores kunders konkurrenceevne, og samtidig forblive en attraktiv leverandør til et stadigt mere krævende marked.

Vi tilbyder professionel rådgivning til optimering og kvalitetsstyring

Projektorienterede
virksomheder

Vi hjælper arkitekter, industrielle automatiseringsudviklere, produktudviklere og andre tekniske konsulenthuse, der har behov for at definere projektspecifikke kunde-, standard- og lovkrav. Vores digitale platform leverer værktøjer, der understøtter behov ved projektstyring såsom dashboards og ad-hoc team samarbejde.

Produktion og fremstilling

Produktionsvirksomheder er afhængige af outsourcing og globalisering for bl.a. at opnå lavere omkostninger. Her kan ineffektivitet og kvalitetsproblemer blive en risiko, men med vores digitale platform, har du mulighed for at designe produkter, planlægge produktion, indhente produktionsdata, styre leverandører, forbedre afsluttende inspektioner og kvalitetskontrol, administrere vedligeholdelse og følge kalibreringsplan.

Maskineri

Maskinindustrien kan drage fordel af den strukturerede løsning, der tilbydes af exeQute. Vi tilbyder en enkel løsning til at sikre medarbejderuddannelse og vidensdeling. Certificeringsprocessen for både medarbejdere og udstyr er indlejret i systemet, samt muligheden for at få adgang til dokumentation og afvigende rapportering på gulvet.

Service og
tjenesteydelser

exeQute understøtter serviceindustrien ved at forbedre effektiviteten, øge kvaliteten og reducere niveauet for spild og forsinkelser. Vi opfylder fejlfrit forretningsmål gennem et standardiseret system og virksomhedens aktiviteter, uddannelse og dokumenterer konsolideres i vores platform for at opnå et komplet overblik.

Hvordan hjælper vi dig?

Procesudvikling

Vi guider din virksomhed i udviklingen af interne processer og sørger for at du får et struktureret udgangspunkt til kvalitetsstyring. Vi sikrer at jeres interne processer er skalerbare, solide og bæredygtige og understøtter virksomhedens målsætninger.

Performance

Vi støtter din virksomhed i evalueringen af målsætninger og resultater.

Vi fokuserer på at din virksomheds QMS er værdiskabende, og at du oplever et investeringsafkast (ROI) på din investering i kvalitetsstyring.

Uddannelse

Vi træner dit ledelsesteam og dine medarbejdere i kvalitets-, sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarder.
Vi tilpasser standardkravene til dine specifikke behov og gør forudsætningerne for kvalitet og standarder lette at forstå og implementere.

Interne audits

Vi udfører interne audits i henhold til nationale og internationale standarder, industri og din virksomheds procedurer.​

Hertil udarbejder vi en detaljeret rapport, hvor identificerede problematikker afhjælpes og krav for overfor kunder, standarder og lovgivninger overholdes.

Forbedringsaktiviteter

Vi understøtter dig i implementeringen af forbedringsaktiviteter ved interne processer.

Dette omfatter korrekt identifikation af afvigelser, årsagsanalyser, implementeringsplaner og effektivitetsanalyser.

Gennemgang af ledelsstyring

Vi leverer en uafhængig og omfattende vurdering for at sikre, at din organisation opfylder kravene til kunder, kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø.

Vores ultimative mål er at sikre ledelsesaktivitet ikke kun fokuserer på krav, men bliver en integreret del af din organisations strategiske værktøj til bæredygtighed og vækst.

ISO Management

ISO 9001
Vores digitale platformsværktøj er struktureret i henhold til HHL-strukturen. Din virksomhed bliver klar til at opfylde alle større kvalitets-, sundheds-, sikkerheds- og miljøledelsessystemkrav og kan dermed certificeres til ISO 9001:2015.
ISO 14001
Arbejdsmiljøstyringssystem (OHSMS) er et strategisk initiativ og står bag ISO 14001. Vores digitale platform integreres problemfrit med din virksomheds interne processer.
ISO 45001
Vi hjælper din organisation med at imødekomme standardkravene for ISO 45001, igennem en struktureret ramme for at din virksomhed opnår et effektivt system for miljø (EMS).