N’Ginie platformsværktøj

Unikt, digitalt platformsværktøj til små og mellemstore virksomheders digitalisering og kvalitetsstyring.

Go to N'Ginie

Proces og informationsflow forbedres

Løbende overvågning af jeres kvalitetsarbejde

Overblik over tidsforbrug, processer og procedurer

Fuld integration af teamets daglige opgaver

Alle dokumenter samlet i et system

Ingen ekstra omkostninger ved support og rådgivning

Ingen administrator eller konfiguration

Nemt at overholde forudsætninger og standarder for kvalitet

Ingen ekstra omkostninger ved support og rådgivning

Fordelene ved N’Ginie

N’Ginie er et levende og dynamisk system, der følger forbedringscyklussen Plan-Do-Check-Act og herigennem optimerer interne processer.
N’Ginie gør dit team bedre og optimerer samarbejde i din virksomhed

N’Ginie er ikke kun et dokumentationsværktøj, men et værktøj til samarbejde, der kan bruges i din virksomheds daglige aktiviteter. Standarder, industri- og kundekrav opretholdes gennem deltagelsen fra hver enkelt medarbejder.

N’Ginie former din virksomhed og integrerer ISO

N’Ginie indbygger eQMS i din virksomheds processer og tilpasser ISO-elementer til din virksomhed. Vi laver ikke om på din virksomhed for at i opfylder ISO-elementerne, men forsøger derimod at tilpasse elementerne til jeres processer.  

N’Ginie sikrer kontinuerlig forbedring

Din virksomheds processer styres og forbedres løbende efter de intuitive kvalitetsprincipper (Plan-Do-Check-Act).
N’Ginie tilpasser alle teams i virksomheden til denne cyklus, og sikrer dermed kontinuerlig forbedring.

N’Ginie er en integreret forretningspartner

N'Ginie-platformen er det eneste eQMS på markedet, der er integreret i forretningens kerne.

N'Ginie er en digital platform, hvor virksomhedens interne processer etableres gennem teams.

Hvorfor N'Ginie?

N'Ginie er en digital platform, hvor din virksomhed får muligheden for at overvåge, styre og kontrollere jeres interne processer, for at opnå og opretholde forudsætningerne for kvalitet.
Procesudvikling

N'Ginie er en digital platform, hvor din virksomhed får muligheden for at overvåge, styre og kontrollere jeres interne processer, for at opnå og opretholde forudsætningerne for kvalitet.

Performance

Vi støtter din virksomhed i evalueringen af målsætninger og resultater. Vi fokuserer på at din virksomheds QMS er værdiskabende, og at du oplever et investeringsafkast (ROI) på din investering i kvalitetsstyring.

Uddannelse

Vi træner dit ledelsteam og dine medarbejdere i kvalitets,- sundheds-, sikkerheds og miljøstandarder (QHSE).
Vi tilpasser standardkravene til dine specifikke behov og gør forudsætningerne for kvalitet og standarder lette at forstå og implementere.

Interne audits

Vi udfører interne audits i henhold til nationale og internationale standarder, industri og din virksomheds procedurer. Hertil udarbejder vi detaljerede rapport, hvor identificerede problematikker afhjælpes og krav for overfor kunder, standarder og lovgivninger overholdes.

Forbedringsaktiviteter

Vi understøtter dig i implementeringen af forbedringsaktiviteter ved interne processer. Dette omfatter korrekt identifikation af afvigelser, årsagsanalyser, implementeringsplaner og effektivitetsanalyser.

Gennemgang af ledelsesstyring

Vi leverer en uafhængig og omfattende vurdering for at sikre, at din virksomhed opfylder kravene til kunder, kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø. Vores ultimative mål er at sikre, at ledelsesaktivitet ikke kun fokuserer på krav, men bliver en integreret del af din strategi til bæredygtighed og vækst.

N’Ginie platformsværktøj integrer ISO-certificerings elementerne i din virksomhed. Platformen dokumenterer processer og aktiviteter med fokus på dashboard, projekt-, informations- og ressource management og fordeling, dokumentation og kontrol af ændringer og udviklinger.  
Log IN TO N'Ginie
BOOK LIVE DEMO