”Vi glider godt igennem de årlige ISO-auditeringer”

”Vi har bestemt at Holtec Automatic A/S skal være ISO-certificeret, fordi det giver et kvalitetsstempel vi kan sætte på vores forretning. Vi har en bredspændt kundeprofil og selvom det ikke er alle kunder der efterspørger ISO 9001, så har vi bestemt, at det er et vigtigt parameter, hvis vi skal have nogle større kunder. Samarbejdet med exeQute har rustet os til eventuelle auditeringer, og vi undgår enhver form for diskussion vedrørende vores evne til at levere kvalitet.”
Per William Hansen, CEO i Holtec Automatic A/S

Holtec Automatic A/S er en projektorienteret virksomhed inden for styringsteknik og automation, med 6 afdelinger fordelt i Jylland og ca. 80 medarbejdere spredt over de forskellige afdelinger. En virksomhed på vores størrelse skal naturligvis have et kvalitetssystem, og i den forbindelse, har vi også afgjort at en ISO-certificering er et vigtigt kvalitetsstempel. Vi har tidligere haft en in-house kvalitetsmedarbejder, men da vi skulle re-certificeres i forbindelse med overgangen fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015, valgte vi at benytte os af exeQute som ekstern konsulent.

exeQute trådte ind i Holtec Automatic A/S med et stort vidensgrundlag om de standarder og krav der ligger fra ISO 9001, og det var særligt en stor hjælp i overgangen fra ISO 9001:2008 til ISO 9001: 2015. Vi har siden fået bekræftet at exeQute har enormt godt styr på ISO-standarderne og oplever, at vi ved de årlige eksterne auditeringer glider godt igennem uden problemer. Vi kan samtidig konstatere, at vi har fået en konsulent ind, der kan mere end det han er ansat til: vi havde egentlig et forholdsvist fornuftigt kørende kvalitetssystem forud for samarbejdet, men exeQute har alligevel formået at hjælpe os med forbedringer på vores NCR-område, så vi har opnået besparelser og formentlig elimineret fejlkilder undervejs. NCR-processen er blevet en del af vores ERP-system, så vi nu kobler projektstyring og projektøkonomi sammen i en digital proces.

Vi tror på at en ISO-certificering er vigtig i vores industri, og det var særligt her at vi havde brug for en konsulent med en basal viden omkring standarder og krav. Vi har aldrig været i tvivl om at exeQute havde denne viden, og vi tror på at vi kan bruge exeQute’s faglighed til et sporskifte, der skal gå på at gøre ISO-standarderne til et mere levende kvalitetssystem for vores virksomhed.  


Holtec Automatic A/S råder over 6 afdelinger I Jylland samt produktionsfaciliteter i Kroatien. Hovedkontoret er beliggende i Esbjerg.
Holtec Gruppen i Danmark beskæftiger mere end 80 medarbejdere, der arbejder med software, konstruktion og montage.