"Vores virksomhed er vokset med exeQute's hjælp"

”For virksomheder på vej ud af start-up fasen, kommer der et kritisk punkt ved omkring 5 – 10 medarbejdere, hvor det ikke længere er muligt at arbejde sammen på en hensigtsmæssig måde, uden en klar form for opgaveoverdragelse og vidensdeling. For mig var det tydeligt, at den her virksomhed aldrig ville blive større, hvis der ikke skete noget drastisk i den måde vi overgav opgaver på.”
Claus Moos, CEO og ejer af CCM Electronic Engineering

CCM Electronic Engineering er en ingeniørvirksomhed, der laver tekniske projekter inden for industriel IT. Vi er en projektledende virksomhed, hvor vi typisk bygger testudstyr for vores kunder. Det er sjældent vi at vi laver et produkt, og selvom det er forskellige projektforløb vores kunder køber, skal der være en ensartethed i kvaliteten fra projekt til projekt. Ensartet kvalitet kræver en optimal overdragelse af funktionerne i et projektforløb, og før i tiden er det forløbet forholdsvist uformelt, med en lidt for optimistisk tilgang til planlægningen.  

Efter vi har implementeret kvalitetssystemer, og er begyndt at bruge N’Ginie, er der kommet et bedre overblik over vores processer, og vi oplever langt mere ensartethed fra projekt til projekt. Vi bruger N’Ginie som en folderstruktur til vores andre værktøjer og referencer for vores projekter, og det er nemt for alle medarbejdere at sætte sig ind i nye eller eksisterende projekter. Vores medarbejdere bruger N’Ginie til at gemme procedurer, templates og manualer, og der er en meget stor grad af genkendelighed, ift. hvor procedurerne ligger henne, hvilke ting der er gemt for et projekt, og hvordan der kan laves rettelser i et eksisterende projekt.  

Fra første færd i samarbejdet, var det klart at ISO-godkendelsen selvfølgelig ville være fin at have, men at den ikke skulle være målet i sig selv. Selvfølgelig er en ISO-certificering ikke noget man bare opnår, og det har krævet mange ressourcer at opnå denne milepæl. Det er dog helt klart vejen forud for godkendelsen, der har skabt værdi for vores virksomhed.

CCM er gennemsnitligt vokset 20% om året siden etableringen, og i takt med denne vækst, er projekterne jo også blevet større. ISO-godkendelsen åbner nogle nye muligheder for os, idet vi fremstår mere seriøse ved større opgaver og projekter, og det bliver uden tvivl afgørende for vores fremtidige vækst. Jeg vidste at der skulle ske noget drastisk med vores opgaveoverdragelse, hvis CCM skulle blive større, og exeQute hjalp os med at komme igennem de udfordringer vi havde.

Vi havde ikke været i stand til opnå ISO-certificeringen uden exeQute, så samarbejdet har 100% haft betydning for, at vi tror på at vi kan vækste i fremtiden.  


CCM Electronic Engineering er etableret I 2006 af Claus Moos.
Virksomheden beskæftiger 13 medarbejdere og har kontor og produktion placeret i Sønderborg.
CCM EE bygger testsystemer til fabrikant og produktionsfirmaer, med behov for enhedstest og kvalitetskontrol.